Nowe Podkarpacie

Reklama
Reklama
Reklama

PWSZ w Sanoku. Przed Tobą wiele możliwości!

Email

PWSZ w Sanoku. Przed Tobą wiele możliwości!

Stoisz przed trudnym wyborem kierunku studiów? Zastanawiasz się, gdzie mógłbyś je podjąć? Rozważ ofertę PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. Z roku na rok staje się ona bowiem coraz ciekawsza.

W nadchodzącym roku akademickim startują dwa nowe kierunki magisterskie:

1. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – to ewenement w skali całego kraju, że takiego typu studia udało się uruchomić w uczelni zawodowej. Jesteśmy jedną z pierwszych uczelni w Polsce, która dostała pozwolenie na prowadzenie jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, co wobec zmian w przepisach stawia nas na czele uczelni prowadzących kierunki pedagogiczne. Przypomnijmy, że zmiany w przepisach dotyczących kształcenia nauczycieli,  które wprowadzono w ostatnim czasie w Polsce sprawiły, że osoby, które wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą jako nauczyciele w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach 1-3, będą musieli ukończyć jednolite studia magisterskie „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. PWSZ w Sanoku Wam to umożliwia! Są to już drugie studia magisterskie prowadzone przez Instytut Społeczno-Artystyczny PWSZ obok pracy socjalnej z elementami organizacji zarządzania.

2. Mechanika i budowa maszyn – studia dwuletnie uzupełniające magisterskie, po ukończeniu których absolwent otrzyma tytuł zawodowy magister inżynier. To pierwsze studia magisterskie w Instytucie Technicznym PWSZ. Ich uruchomienie spowodowało, że każdy z czterech instytutów uczelni posiada w swojej ofercie studia magisterskie!

Nasza uczelnia jest również otwarta dla osób pragnących poszerzać lub uzupełniać swoje wykształcenie. Przygotowaliśmy dla Was ofertę studiów podyplomowych i kursów dokształcających:– Edukacja przedszkolna z diagnozą i terapią psychopedagogiczną

– Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

– Gospodarka łowiecka w górskich ekosystemach rolnych i leśnych

– Oligofrenopedagogika

– Ochrona danych osobowych

– Przygotowanie pedagogiczne

– Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych

– Zarządzanie jakością TQM

– Ekonomia społeczna – nowość!

– Menadżer HR – nowość!

Szczególnie warto podkreślić fakt ścisłej współpracy w procesie kształcenia z potencjalnymi pracodawcami – zakładami pracy, w których realizowane są zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. To sprawia, że absolwenci PWSZ w Sanoku są dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy i realizacji kariery zawodowej. Uczelnia monitoruje ich losy i niejednokrotnie pośredniczy w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami. Ponadto, idąc na rękę osobom, które zmuszone są łączyć pracę zawodową ze studiami, uruchomione zostały studia w systemie 26+ polegające na dostosowaniu grafików zajęć

do osób pracujących, dzięki czemu maja one szansę studiować na studiach stacjonarnych (bezpłatnie!) i uczęszczać na zajęcia po pracy. W PWSZ stawia się na rozwój uczelnianej kadry naukowo-dydaktycznej. Przybywa miejscowych doktorów oraz doktorów habilitowanych, wzrasta liczba samodzielnych nauczycieli akademickich. Jednocześnie liczba studentów pozwala na to, by w procesie kształcenia móc zachować indywidualne podejście do każdego z nich. Studiujący w Sanoku mają bardzo duże możliwości wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+, obecnie wymiana dotyczy szkół wyższych aż w szesnastu krajach i firmach w całej Europie. Ponadto biorą oni udział w projektach unijnych – jest to na przykład cieszący się dużym powodzeniem program płatnych praktyk czy kursy doskonalące. W tej chwili w PWSZ realizowanych jest pięć dużych projektów unijnych na łączną kwotę ok. 10 mln złotych! Poważnym atutem studiów w Sanoku jest z pewnością rozbudowany system pomocy materialnej dla studentów. Przyznawane są stypendia:

– socjalne,

– socjalne z dodatkiem mieszkaniowym,

– rektora,

– dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością

– zapomogi losowe.

Warto wspomnieć, że wciąż podnosi się jakość bazy dydaktycznej. Obecnie PWSZ posiada sześć wyremontowanych i zmodernizowanych budynków instytutowych, nowoczesne i świetnie wyposażone pracownie dydaktyczne i laboratoria, a także Centrum Sportowo-Dydaktyczne z aulą widowiskową, halą sportową, siłownią i salą fitness. Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa kompleksu Centrum Symulacji Medycznej. Ogromnym atutem uczelni jest ponadto jej położenie i walory krajobrazowe otoczenia.

Mamy tu mnóstwo zieleni oraz zadbany i zadrzewiony campus z parkingiem. Uczelnia jest przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami – ich sprawami zajmuje się specjalnie w tym celu powołany pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych. Poza tym istnieją liczne koła naukowe i koła zainteresowań, funkcjonuje Samorząd Studencki, organizowane są otrzęsiny, juwenalia, drzwi otwarte, festiwal nauki i zabawy, niezwykle prężnie działa Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego i Akademia Małego Żaka…

Studia w Sanoku to strzał w dziesiątkę! Sprawdź nas na www.pwsz-sanok.edu.pl bo warto wybrać naszą ofertę!

Pełna oferta studiów magisterskich to:

– w Instytucie Społeczno-Artystycznym:

praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;

– w Instytucie Technicznym: mechanika i budowa maszyn;

– w Instytucie Medycznym: pielęgniarstwo oraz planowane do uruchomienia: bezpieczeństwo wewnętrzne;

– w Instytucie Gospodarki w Ekosystemach Rolnych i Leśnych: gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku to też, a nawet przede wszystkim, kierunki licencjackie i inżynierskie

dostosowywane do zapotrzebowania lokalnego i regionalnego rynku pracy.

W roku akademickim 2019/2020 prowadzimy nabór na:


Studia licencjackie:

– pielęgniarstwo,

– ratownictwo medyczne,

– ekonomię,

– pedagogikę,

– pracę socjalną.

 

Studia inżynierskie:

– mechanikę i budowę maszyn,

– gospodarkę w ekosystemach rolnych i leśnych.

Płatny materiał reklamowy

Martwi cię coś, lub denerwuje? Napisz do Nas!

Pseudonim
Email:
Temat
Wiadomość

Ogłoszenia ostatnio dodane

All rights reserved: Nowe Podkarpacie Designed by: KAJUS